ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการต่างบนเว็บไซต์เป็นกฎการใช้งาน และเงื่อนไขของเว็บไซต์ https://kubet.rip/ จากการดำเนินการของบริษัท Wanfang Technology Management, Inc. ในการเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้บริษัทจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดภายในเว็บ ที่จะระบุให้กับทุกคนได้ทำความเข้าใจกันในบทความนี้ 

เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น

การอนุญาต

บางส่วนของเว็บไซต์ KUBET นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ตัวแทนหรือบริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและหรือการโพสต์ของและหรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และมีสิทธิ์ใช้งานและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด

ความคิดเห็นไม่ได้เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมถึงโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว

ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ

หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 1. เจ้าหน้าที่รัฐบาล
 2. เครื่องมือค้นหาต่างๆ
 3. สำนักข่าวต่างๆ
 4. ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
 5. หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบใดที่การเชื่อมโยง
 • ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด
 • ไม่ได้หมายความถึงการสปอนเซอร์ การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และหรือบริการ
 • เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่นๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และหรือธุรกิจที่รู้จักเป็นการทั่วไป
 • เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนด้วย .com
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอลิงค์จากหน่วยงานเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า

 • ลิงค์จะไม่ทำให้เราดูไม่เหมาะสม หรือต่อธุรกิจของเรา
 • หน่วยงานไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา 
 • เราจะได้รับประโยชน์จากการมีไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพรวมของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. และ
 • ลิงก์มาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยทั่วไป

หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซท์ ตราบใดที่ลิงค์ 

ก) ไม่หลอกลวงแต่อย่างใด 

ข) ไม่ได้หมายความถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ

ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สอง ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้ง URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการ โดยจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการตอบกลับ

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงค์ใดๆ ที่เฉพาะเจาะจงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใดๆ ในเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ออก แต่เราสงวนสิทธิ์ต่อการรับผิดชอบในการตอบกลับต่อคุณโดยตรง

เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ไม่มีข้อใดในข้อจำกัดการรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึง

ข้อจำกัดการรับผิดชอบ

 • จำกัดหรือยกเว้นการรับผิดของเราหรือของคุณ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
 • จำกัดหรือแยกการรับผิดชอบของเราหรือของคุณ สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง
 • จำกัดภาระหน้าที่ของเราหรือของคุณ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
 • ยกเว้นการรับผิดชอบใด ๆ ของเราหรือของคุณ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัดและข้อห้ามของการรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่นๆ จะ…

ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า 

ข) ควบคุมการรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดการรับผิดชอบรวมถึงการรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย.

Kubet ตราบใดที่เว็บไซต์ ข้อมูล และบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์แห่งนี้

ให้คะแนนสิ่งนี้ page