บขส. เผย ประชาชนแห่คืนตั๋วช่วงสงกรานต์แล้วกว่า 9,300ใบ มากที่สุดคือสายเหนือ

ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ของปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา ประมาณ 50,000 ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนๆ

และจากการมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความประสงค์ยกเลิกการเดินทางในระหว่างวันที่ 8 -18 เมษายน 2564           โดยสามารถคืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้เต็มราคานั้น ล่าสุด วันที่ 10 เมษายน 2564 มีผู้โดยสารขอคืนตั๋วแล้ว จำนวน 9,322 ใบ โดยเส้นทางสายเหนือ มีผู้โดยสารคืนตั๋วมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่อยากเลื่อนการเดินทางแทนการยกเลิก สามารถทำการเลื่อนตั๋วได้ ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารใช้สิทธิ์โครงการ“เราชนะ”, โครงการ “ม33เรารักกัน” และสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้