ย้ำชัดๆ กลุ่มเสี่ยงทุกคนตรวจโควิดได้ฟรี! ที่โรงพยาบาลรัฐ-เอกชนทุกแห่ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำ คนไทยทุกคนในประเทศไทย หากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง และแนะหากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ เพื่อการรักษา และควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

และขอย้ำว่า สิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น ยังรวมไปถึงสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย จึงเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ฟรี โดยเฉพาพผู้ที่ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้รีบไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

 

สำหรับกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองโควิด-19 มีดังนี้

  1. มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่สามารถได้กลิ่น ลิ้นไม่สามารถรสชาติ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
  2. ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
  3. ได้ไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบินเทิง หรือที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  4. เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา