วิธีสังเกตอาการโควิด-19 สายพันธุ์จากทองหล่อ

สายพันธุ์นี้จะแสดงอาการไวและชัดเจนมาก โดยจะแสดงอาการภายใน 2-3 วัน หลังสัมผัสเชื้อ

  1. อาการเริ่มแรกจะไม่หนัก มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอเล็กน้อย
  2. มีอาการถ่ายเหลว แต่ไม่ได้เป็นทุกคน จะมีเพียง 5% ที่เจอ
  3. หลังจากนั้นจะเริ่มมีไข้ เริ่มจากไข้ต่ำๆ 3-4 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มมีไข้ขึ้นสูง
  4. อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจส่วนบน คือไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ แต่ไม่หนักมาก
  5. การรับรส รับกลิ่นยังโอเค อาจจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังได้รสได้กลิ่นอยู่
  6. เม็ดเลือดขาวต่ำ เกล็ดเลือดค่อนข้างต่ำ

สิ่งที่กังวลสำหรับรอบนื้คืออาการจะไม่รุนแรงมากในช่วงวันแรกๆ แต่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว หากใครที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือไปในที่สุ่มเสี่ยง ให้รีบกักตัวดูอาการ หรือเริ่มมีอาการแล้ว ให้ไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษาและป้องกันได้อย่างทันท่วงทีจะดีที่สุด