เชียงใหม่ พบโควิด 4 ราย นำเข้าจากกทม. “เที่ยวผับ-นั่งเครื่องบินกลับ”

เมื่อวันพฤหัสบดี (8 เม.ย.) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการ แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ ว่า เชียงใหม่ มีมติให้ปิดสถานบริการ ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 เม.ย. นี้
และให้งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกประเภท และไม่แนะนำให้จัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมมากกว่า 200 คน
และหากเดินทางมาจาก 5 จังหวัดเหล่านี้ ต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น CM Chana ต้องกักตัวที่บ้านหรือที่พัก
เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ

โดยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงเป็นสถานบันเทิง 7 ร้าน ดังนี้

ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ / ร้านท่าช้าง คาเฟ่ / ร้าน DC / ร้าน Infinity club / ร้าน Ground / ร้าน Living Machine / ร้าน Consol’s Garden

ด้านนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะนำผู้ที่เข้าไปใน 7 ร้าน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.– 4 เม.ย. ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติการเดินทาง และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส ได้ที่หน่วยตรวจเคลื่อนที่