เชียงใหม่ ลุ้นตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่ม หากจำนวนติดโควิด-19 รายใหม่ยังสูงต่อเนื่อง

เมื่อวันศุกร์ (9 เม.ย.) ทางจังหวัดเชียงใหม่อาจมีการพิจารณาตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ถ้าหากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในขณะนี้ จ.เชียงใหม่ ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว 1 แห่ง คือที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ที่ตั้งอยู่บนถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีการสำรองเตียงไว้เบื้องต้น 280 เตียง สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่แสดงอาการหรืออาการป่วยไม่หนัก

 

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ (9 เม.ย.) เพิ่มขึ้นถึง 148 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่สูงที่สุดของ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่มีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 ส่วนผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตรวจเชื้อพบนั้น ยังไม่แสดงอาการ แต่ก็สามารถแพร่ระบาดของเชื้อได้เช่นกัน

ด้านเจ้าหน้าที่รัฐ ย้ำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทำการกักตัวให้ครบ 14 วัน และหากรู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงให้เข้ามารับการตรวจเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกับคนรอบข้างเพิ่มเติมยิ่งจะทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น